Wall of Fame

Over ereleden

Ereleden zijn volgens het bestuur leden die zich met grote betrokkenheid langdurig hebben ingezet voor de OVVR en/of de vroegere Stichting Roldermarkt. Met die inzet hebben zij zichtbaar dan wel onzichtbaar in hoge mate bijgedragen aan het functioneren en het voortbestaan van de organisatie.

Ereleden worden voor het leven benoemd.

Tinus Berkepies

 

Paul Tahalele

Bim Schuurmans

Jan Raven

Jan Raven was achttien jaar actief voor de OVVR en de Roldermarkt. Het eerste jaar hielp hij nog mee als vrijwilliger bij de opbouw van diverse evenementen, maar in de zeventien jaar die daarna volgden, vervulde hij – met grote inzet – daarnaast diverse (bestuurs)functies bij de OVVR. Zoals marktmeester, bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter. 

“Het doet me wel wat, dat ik word benoemd tot erelid.
Voor mij is het een bevestiging, dat is mooi.”

Jan Wever

Jan Wever begon al op zijn zestiende als vrijwilliger van de Roldermarkt en staat sindsdien steevast een dikke week paraat voor uiteenlopende hand- en spandiensten. Dat doet hij dus al meer dan vijftig jaar! Jan is de vrijwilliger waar je altijd op kan rekenen, ook bij evenementen van de OVVR. 

“Actief zijn in het dorp is me met de paplepel ingegoten.
Dat ik erelid word, geeft me een speciaal gevoel van waardering.”

Lambertus Emmens

Lambertus Emmens raakte vanuit de Boermarke Rolde betrokken bij de Roldermarkt en later de OVVR. Hij was 25 jaar bestuurslid van de vroegere Stichting Roldermarkt en helpt nog steeds met opbouwen en afbreken. Naar eigen zeggen is hij niet degene die met de neus vooraan wil staan. Maar wij weten: hij staat altijd voor ons klaar.

“Je doet het met elkaar. Ik vind het natuurlijk wel mooi om erelid te worden.”