Privacy & Voorwaarden

PRIVACY POLICY versie mei 2018

Dit is de privacy policy van de OVVR, gevestigd te Rolde en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40046266. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je onder andere de website www.ovvr.nl, het facebookaccount en het twitteraccount bezoekt, je anderszins aanmeldt voor de vereniging en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. De wet verplicht ons zo’n policy te hebben en te publiceren.

In deze privacy policy wordt de website www.ovvr.nl aangeduid als: website OVVR.

1. Gebruik van persoonsgegevens
1.1 Wanneer je de website OVVR bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

(a) lid wordt van de OVVR of je daarvoor afmeldt;

(b) je opgeeft of afmeldt voor een nieuwsbrief;

(c) donateur wordt van de OVVR of je daarvoor afmeldt;

(d) vrijwilliger wordt van de OVVR of je daarvoor afmeldt;

(e) sponsor wordt van de OVVR of je daarvoor afmeldt.

1.2 Daarnaast kunnen we persoonsgegevens over bezoekers van de website verzamelen en gebruiken wij die door middel van:

(a) persoonsgegevens worden verzameld indien je deze expliciet beschikbaar stelt door invulling van formulieren en velden;

(b) persoonsgegevens worden verzameld indien je deelneemt aan officiële verenigings, bestuurs- of commissiebijeenkomsten, bijvoorbeeld door het invullen van presentielijsten of door aanmelding.

1.3 Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

(a) aanspreekvorm;

(b) voornaam en/of initialen;

(c) achternaam;

(d) adresgegevens NAW;

(e) telefoonnummer(s);

(f) e-mailadres;

(g) betalingswijze;

(h) datum toestemming automatische incasso; bankrekeningnummer; tenaamstelling bankrekening;

(i) betalingsstatus;

(j) jaar toetreden;

(k) jaar uitschrijving;

(l) toestemming toezending nieuwsbrieven;

(m) aantal leden op het opgegeven adres;

(n) inningsbedrag;

(o) categorie: lid, donateur, vrijwilliger, sponsor;

(p) gegevens over je voorkeuren.

1.4 Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

(a) het lidmaatschap te effectueren;

(b) het donateurschap te effectueren;

(c) het vrijwilligerschap te effectueren;

(d) het sponsorschap te effectueren;

(e) deelname aan commissies te effectueren;

(f) nieuwsbrieven te verzenden;

(g) contact met je op te nemen of te onderhouden.

2. Gebruik van cookies en bezoekersregistratie
2.1 Voor meer informatie over het gebruik van door ons en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan, verwijzen wij je naar de cookie-manager (info@ovvr.nl).

2.2 Wanneer informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met je of voor een specifiek door je gevraagde dienst, word je vooraf geïnformeerd en word je toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.

3. Informatie, wijziging en bezwaar
3.1 Je kunt contact opnemen met ons via info@ovvr.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;

(d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons;

(e) verzoek om aanpassing van foto’s of video’s van evenementen waar je duidelijk op afgebeeld staat.

De privacy policy staat ook op de website OVVR.

Je kunt je toestemming in elk geval op dezelfde wijze intrekken als waarop je deze hebt verleend.

Wij bewaren de gegevens maximaal 2 jaren of langer indien de wet dit vereist of dit praktisch noodzakelijk is.

4. Derden
4.1 Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of we iets verzenden via de huisdrukkerij.

5. Melding Autoriteit Persoonsgegevens
5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. Melding aan betrokkene
6.1 Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

7. Wijzigingen privacy policy
7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

<<<v4>>>